Home

VOiA, ondernemende archeologen

De VOiA behartigt de belangen van ongeveer 100 bedrijven in alle takken van de archeologie, van advisering tot en met zo├Âlogisch onderzoek. Verreweg de meeste archeologische ondernemers die Nederland als hun werkterrein hebben, zijn aangesloten bij de VOiA.

De VOiA is een belangrijke speler in het archeologische bestel en onderhoudt contacten met alle medespelers. Wij werken mee aan een gezonde private archeologische sector in een open, evenwichtige markt.

Binnen de kaders van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij als branche hebben voor het Nederlands erfgoed is het ondernemersbelang het centrale uitgangspunt voor het beleid en de activiteiten van de vereniging. Gezond archeologisch ondernemerschap is in onze ogen de basis van verantwoorde erfgoedzorg.

De leden van de VOiA zijn gehouden aan de gedragscode.