BEDRIJVEN OP HET GEBIED VAN


Advisering
1Arch / Hazenberg Archeologie

Tom Hazenberg

Achthovenerweg 19a

2351 AX Leiderdorp

t 071 - 512 62 16

m 06 - 53 58 96 37

contact@hazenbergarcheologie.nl

Advies, Projectmanagement, Publiek en Onderzoek.

A=M

Adviespraktijk voor archeologie, ruimtelijke ordening en cultuurhistorie

Drs. Jan Breimer

Laan van Nieuw Oosteinde 372

2274 GH Voorburg

m 06 - 83 24 77 90

jan.breimer@a-is-m.nl

(Beleids)advisering op het terrein van de archeologie, ruimtelijke ordening en cultuurhistorie aan private partijen en overheden, onder het motto; archeologie is maatwerk - advies is maatwerk. A=M maakt onderdeel uit van de Samenwerkende Erfgoedadviseurs (SEA).

ADC Heritage B.V.

Omgaan met archeologisch erfgoed

Renée Magendans

Nijverheidsweg-Noord 116

3812 PN Amersfoort

t 033 - 299 81 81

r.magendans@archeologie.nl

 1. Advies en ondersteuning
 2. Begeleiden en uitvoeren van archeologisch onderzoek
 3. Publieksarcheologie en communicatie
 4. Erfgoedplanning en ontwikkeling
 5. Cursussen en trainingen

ADT v.o.f.

Marion Burger MA

Oude Nieuwlandseweg 12

4306 NN Nieuwerkerk

t 0111 - 40 20 50

m 06 - 13 37 79 89

marionburger@hotmail.com

Advies over archeologie in de ruimtelijke ordening aan overheden en initiatiefnemers. Maken van archeologiebeleid voor overheden en KNA-conform maken van onderzoek-uitvoerende overheden. NADT: uitvoeren van alle fasen maritiem archeologisch onderzoek inclusief bureauonderzoek. BURGER-in-BEELD: project- en vondstfotografie.

Antea Group

Antea Group, Milieu

Hans Koopmanschap

Beneluxweg 125

4904 SJ Oosterhout

t 0162 - 48 71 63

m 06 - 22 46 08 05

hans.koopmanschap@anteagroup.com

Archeologisch onderzoek in alle onderdelen: van advisering tot beleidsondersteuning en directievoering. Van bureauonderzoek, booronderzoek en proefsleuven tot en met opgraven. Archeologie geïntegreerd in compleet pakket diensten t.b.v. bestemmingsplannen en overige RO-trajecten. Sterk in de combinatie archeologie en aanpak bodemverontreiniging.

ArchAeO BV

Archeologische Advisering en Ondersteuning

Drs. Fokko Kortlang

Rapelenburglaan 9

5654 AP Eindhoven

t 040 - 251 92 70

m 06 - 22 50 52 36

advies@archaeo.nl

Advisering en ondersteuning van overheden, regionale uitvoeringsdiensten, projectontwikkelaars en bouwers bij archeologische vraagstukken. Diensten: beleidsondersteuning, project- en procesmanagement, directievoering, aanbestedingstrajecten, opstellen én toetsen van Programma's van Eisen, quickscans en bureauonderzoeken, toetsing onderzoeksrapporten. Regio: Zuid-Nederland.

ArcheoCare

Karin Abelskamp, Johan Langelaar

Herenweg 64-35

3602 AR Maarssen

m 06 - 82 45 37 80, 06 - 46 13 14 84

info@archeocare.nl

Archeo Conservering Advies Restauratie en Educatie. Onderzoek, advies, voorlichting en behandeling van archeologische en cultuurhistorische voorwerpen van alle materialen en alle perioden. Blokbergingen, metaaldetectie, rontgenonderzoek, selectie- en conditiescans, determinaties, eerste hulp, stabilisatie, restauratie, cursussen. GarantieCertificaat.

ArcheologieAdvies

René Torremans

Ida Gerhardtlaan 10

2343 DA Oegstgeest

m 06 - 37 43 36 30

info@archeologieadvies.nl

Adviseert en assisteert overheden, bedrijven en particulieren in de omgang met archeologie. Stelt bureauonderzoeken, Programma's van Eisen en andere beleidstukken op, ook beschikbaar voor detachering en directievoering.

ArcheoWest BV

drs. M.L. Kruijthof

Zuidweg 75

2671 MP Naaldwijk

m 06 - 22 65 25 38

info@archeowest.nl

Advies, directievoering, assistentie bij uitvoering van onderzoek in Nederland.

Arcure Bureau voor archeologisch advies en management

Drs. Diederik Bente

Gasthuisstraat 12

6981 CS Doesburg

m 06 - 24 83 15 53

info@arcure.nl

Begeleiding bij archeologie-opgaven: archeologische proces- en projectbeheersing; opstellen PvE en bestek; contractering en aanbesteding; directievoering en contractmanagement; beleidsadviezen.

Bureau voor Archeologie

Arjan de Boer

Koningsweg 244

3582 GM Utrecht

t 030 - 245 18 95

arjan@bureauvoorarcheologie.nl

Bureauonderzoek, booronderzoek, Programma van Eisen, Directievoering, Risicoanalyse.

Buro de Brug vof

Donker Curtiusstraat 7-325

1051 JL Amsterdam

t 020 - 48 66 685

m 06 - 25 28 99 57

info@burodebrug.nl

Raadgevend ingenieurs op het gebied van archeologie en cultuurhistorie.

 • Projectmanagement
 • Aanbesteding & directievoering
 • Binnenstedelijk bouwen
 • Erfgoedbeleid & bestemmingsplannen
 • Juridisch advies & second-opinions
 • Digitale informatievoorziening

.

Crevasse Advies

Dr. René F.B. Isarin

Nieuwstraat 14

3628 AC Kockengen

m 06 - 54 99 48 58

isarin@crevasse.nl

Advisering en ondersteuning (contract en proces) archeologie en cultuurhistorie; management- en beleidsadvies.

Cultura.epc

Drs. A.M.I. van Waveren

Statensingel 135 C

3039 LJ Rotterdam

m 06 - 42 63 90 80

cultura.epc@gmail.com

Advies over en uitvoeren en beoordelen van archeologisch onderzoek.

Econsultancy

Arjan Schutte

Rijksweg Noord 39

6071 KS Swalmen

t 0475 - 50 49 61

schutte@econsultancy.nl

Advisering, bureauonderzoek, booronderzoek, opstellen Programma's van Eisen, proefsleuven, opgraven (ook varianten archeologische begeleidingen) en specialistisch materiaalonderzoek. Compleet pakket diensten; bodem, waterbodem, water & infra, ecologie, milieu en ruimte. Vestigingen: Swalmen, Boxmeer, Doetinchem, Zwolle en Rotterdam.

Edufact! Advies in Erfgoed

Nathalie de Visser

Postbus 331

4330 AH Middelburg

m 06 - 23 28 46 62

nathaliedevisser@edufact.nl

Integraal advies op het gebied van archeologie, cultuurhistorie, bouwhistorisch onderzoek en erfgoedtoerisme. Opstellen van PvE’s, bestemmingsplannen, archeologiebeleid, beleidskaarten (GIS-based), bijhouden beleid, risicoanalyses, directievoering van projecten.

GAIA Datasupport

Elsbeth Westerman

Huydekoperweg 9A

3701 BP Zeist

m 06 - 41 48 25 08

elsbethwesterman@hotmail.com

Heeft als doel bij te dragen aan archeologie als wetenschap door het bevorderen van beter toegankelijke, beter bevraagbare en completere digitale data. Is gespecialiseerd in het verzorgen van datacontrole-rapporten en meta-info.

GEO-LOGICAL

Aardwetenschappen Cultuur Landschap

Sjoerd Kluiving

Westplantsoen 70

2613 GN Delft

t 015 - 284 02 65

m 06 - 53 92 76 97

info@geo-logical.nl

Onderzoek op het raakvlak tussen landschap en cultuurhistorie. Projectleiding en directievoering bij geologisch, archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek. Archeologisch bureauonderzoek. Aardkundige waarderingen en landschapskenmerken in relatie tot archeologie. Analyse van bodemprofielen. Aanbod van cursussen en educatieve projecten.

Gordion Cultureel Advies

Dr. Riemer R. Knoop

Alexander Boersstraat 7

1071 KT Amsterdam

t 020 - 679 43 70

m 06 - 22 97 45 81

r.knoop@chello.nl

Gespecialiseerd in beleidsontwikkeling, formuleren strategie, communicatie en (interim-) projectmanagement.

Greenhouse Advies BV

Paula Fijma

Huismanstraat 6

6851 GT Huissen

t 026 - 202 06 06

m 06 - 29 08 78 02

paula@greenhouse-advies.nl

Archeologisch projectmanagement en advies inzake beleid, archeologisch onderzoek en beheer en behoud van archeologische waarden.

Hamaland Advies vof

Eric van der Kuijl

Ambachtsweg 9b

7021 BT Zelhem

m 06 - 51 87 39 33

info@hamaland-advies.nl

Advisering en ondersteuning op het gebied van Archeologie, Land- en tuinbouw, Milieu en Ruimtelijke ontwikkeling, risico-inventarisaties bij nieuwbouw en herontwikkeling.

Het Archeologie Bureau

Anneleen Van de Water

Akkerwal 11

6017 AW Thorn

m 06 - 37 19 39 69

anneleen.vandewater@hetarcheologiebureau.nl

Adviseert en ondersteunt bij vraagstukken over archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed. Beleidsadvisering; Opstellen en toetsen van PvE's en/of rapporten; Project- en Procesmanagement inclusief directievoering, aanbesteding en calculaties. Draagvlakverbredende activiteiten.

Kloosterman Archeologisch Advies

drs. Petra Kloosterman

Pieter de Hooghstraat 19

2612 VD Delft

m 06 - 51 04 46 85

petra@kloosterman-advies.nl

Advisering op het gebied van archeologie. O.a. detachering, beleidsplannen opstellen, implementeren van beleid, opstellen en herzien van archeologische beleidskaarten, beoordeling rapporten en PvE's.

Laagland archeologie vof

Erwin Brouwer

Havik 6

7731 LE Ommen

m 06 - 51 95 35 53

info@laaglandarcheologie.nl

Levert adviezen en praktische, kostenbesparende oplossingen op het gebied van archeologie. Laagland voert alle soorten archeologisch onderzoek uit. Zonder poespas en altijd volgens de geldende richtlijnen en normen.

Military Legacy

Arjen V.A.J. Bosman

Vrieseplein 1

3311 NK Dordrecht

m 06 - 50 65 34 32

military.legacy@gmail.com

Combinatie van krijgsgeschiedenis en archeologie. Bureauonderzoek en veldwerk, ook advisering, begeleiding, specialistisch onderzoek, determinatie, publicatie en het maken van tentoonstellingen en verfilmingen.

MUG Ingenieursbureau

Miranda de Wit

Postbus 136

9350 AC Leek

t 0594 - 55 24 20

m 06 - 11 03 97 37

mdewit@mug.nl

Archeologisch advies, bureau- en booronderzoek, begeleiding, proefsleuvenonderzoek en definitieve opgravingen. Tevens archeobotanisch onderzoek en uitvoering van archeologisch onderzoek gecombineerd met milieukundig onderzoek/saneringen.

Pro-Erfgoed

Nathalie Vossen

Madelagehof 22

3833 AJ Leusden

m 06 - 43 98 66 56

info@pro-erfgoed.nl

Levert vanuit een cultuurhistorisch perspectief een oplossingsgerichte bijdrage aan planvormingsprocessen en ruimtelijke opgaven. Pro-Erfgoed maakt deel uit van de Samenwerkende Erfgoedadviseurs (SEA).

RAAP

Marten Verbruggen

Hoofdkantoor: Leeuwenveldseweg 5b

1380 GB Weesp

t 0294 - 49 15 00

raap@raap.nl

Advies- en onderzoeksbureau voor archeologie, cultuurhistorie en erfgoedzorg. Werkt voor overheden, bedrijven en particulieren in Nederland en Vlaanderen in het kader van infrastructuur, ruimtelijke ordening, waterbeheer en natuurontwikkeling. Vier regionale vestigingen. Voert alle facetten van de archeologische monumentenzorg uit: erfgoedbeleid, vooronderzoek, begeleiding, opgraving, beheer en publieksparticipatie. Ook directievoering, detachering en (materiaal)specialisten van vroege prehistorie t/m WO-II-archeologie.

Rubicon Erfgoed

Harry Pape - Luijten

Broekveldseweg 29

6991 XT Rheden

m 06 - 11 70 72 00

rubiconerfgoed@gmail.com

Twee pijlers: archeologie en cultuurhistorie. Vier deelgebieden: 1) Advisering en management, 2) Beleid, 3) Bewustwording, beleving en benutting en 4) Specialistisch aardewerkonderzoek. Rubicon Erfgoed biedt oplossingen op maat.

Salisbury Archeologie b.v.

Danny Gerrets

Vaart z.z. 7a

9401 GE Assen

t 085 - 303 15 40

m 06 - 53 61 09 00

info@salisburybv.nl

Bureauonderzoek, IVO-O, IVO-P, Opgraven, Advisering, Conservering, Restauratie

Speerpunt Archeologie & Cultuurhistorie

Alex Brokke

Gerrit Doustraat 7

2311 XM Leiden

m 06 - 34 57 55 42

info@speerpuntarcheologie.nl

Archeologisch advies- en onderzoeksbureau voor advies, onderzoek, directievoering en de uitwerking en analyse van archeologische en cultuurhistorische gegevens.

Sweco Nederland B.V.

Ingenieurs- en adviesbureau

Jan Jaap Hekman

Rozenburglaan 11

9727 DL Groningen

t 088 - 8114789

m 06 - 12 59 60 61

janjaap.hekman@sweco.nl

Inhoudelijk archeologisch advies met een brede blik: archeologisch onderzoek op de juiste plaats in de Ruimtelijke Ordening ondersteund door bodembrede expertise en specialistisch onderzoek.

The Missing Link

Boudewijn Goudswaard

Pelmolenlaan 12-14

3447 GW Woerden

m 06 - 55 75 49 34, 06 - 14 32 51 41

info@the-missinglink.nl

Erfgoedmanagers met ziel en zakelijkheid.Archeologisch en cultuurhistorisch advies.Management: Kapitaliseren op erfgoed in gebiedsontwikkeling.Beleid: Gebiedsidentiteit als bindende kracht voor gemeentelijk beleid.Beleving: Verleden verbeeld voor versterkt gebiedsimago.

Tijdlab

Jeroen Bolhuis

Zutphenseweg 68

7418 AJ Deventer

m 06 - 52 26 47 97

info@tijdlab.nl

Presentatie van archeologie en cultuurhistorie door middel van verschillende presentatietechnieken zoals hologrammen, virtual en augmented reality en web based diensten. Altijd vanuit archeologische en educatieve kijk.

Transect

De Liesbosch 82H

3439 LC Nieuwegein

t 030 - 762 07 05

informatie@transect.nl

Archeologie, erfgoed, ruimte. Voor onderzoek (o.a. bureauonderzoek en booronderzoek), pve'’s, beleidsontwikkeling, projectadvisering, directievoering en communicatie.

Valletta Advies

Esther Wieringa

Weiver 27

1546 LA Jisp

m 06 - 22 06 49 28

info@vallettaadvies.nl

Archeologisch advies en het uitvoeren van project- procesmanagement. Uitvoering van aanbestedingen & directievoering. Opstellen van kostenramingen. Cursussen op het gebied van archeologie, de KNA en de juridische aspecten van archeologiebeleid. Detachering -ook bij ziekte- zwangerschapsverlof. Maakt onderdeel uit van de Samenwerkende Erfgoedadviseurs (SEA).

Van Londen Archeologie

Heleen van Londen

's-Gravenbroekseweg 101

2811 GD Reeuwijk

t 0182 - 39 94 30

m 06 - 26 68 89 50

h.londen@planet.nl

Beleidsadvies, onafhankelijk deskundigheidsadvies, interim management, trainingen, KNA-activiteiten van senior archeoloog in projecten op het gebied van de Romeinse tijd in West-Nederland.

Vestigia bv

Archeologie & Cultuurhistorie

Wilfried Hessing | Karen Waugh

Spoorstraat 5

3811 MN Amersfoort

t 033 - 277 92 00

info@vestigia.nl

Verzorgt archeologisch en cultuurhistorisch advies en onderzoek. Ondersteuning bij de ontwikkeling van lokaal en regionaal erfgoedbeleid zoals archeologische en cultuurhistorische waardenkaarten, onderzoekagenda's, research voor beleid en GIS-applicaties. Vergunning voor het uitvoeren van KNA-conform prospectie- en opgravingsonderzoek.

Vos Archeo

Wouter Vos

Van Ewijkweg 41

6861 ZC Oosterbeek

m 06 - 51 18 45 55

info@vosarcheo.nl

Advies- en onderzoeksbureau voor alle archeologische en cultuurhistorische projecten van overheden, projectontwikkelaars en archeologische instanties.

Vriens Archeo Flex bv

Uitzend- en detacheringsbureau

Esther Vriens

Rootven 23

5066 ZJ Moergestel

t 013 - 513 28 15

info@vriensarcheo.nl

Werving & selectie, uitzenden en detacheren van o.a. archeologisch personeel, fysisch en (cultuur)historisch geografen, geologen, automatiseringsdeskundigen, beleidsmedewerkers, redacteuren en specialisten. Pay-roll mogelijkheden en arbeidsrechtelijk advies.

VUhbs archeologie

J.A. Mes

De Boelelaan 1105

1081 HV Amsterdam

t 020 - 598 65 16

info@vuhbs.nl

Archeologische dienstverlening; het zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende archeologische werkzaamheden, van bureauonderzoek tot opgraving, inclusief het management van opgravingen en advies.

weleer

erfgoedcommunicatie, presentatie en advies

Marie-France van Oorsouw

Mariotteplein 41

1098 NX Amsterdam

m 06 - 52 46 10 65

info@weleer.nl

Tentoonstellingen en publieksmanifestaties, teksten voor en (eind)redactie van boeken, folders en websites, evenementenorganisatie en projectmanagement.