BEDRIJVEN OP HET GEBIED VAN


Specialistisch onderzoek
AA Koster Röntgenonderzoek Heerewaarden

Archeologisch onderzoek en conservering

Drs. Anita Koster

Singel 1

6624 AV Heerewaarden

t 0487 - 57 04 27

m 06 - 55 38 53 59

a.a.koster@planet.nl

Onderzoek en restauratie archeologisch metaal, slakmateriaal, lakzegels, röntgenonderzoek diverse materialen.

Aardewerk & Archeologie

Julie Van Kerckhove

Achterhoven 34

7205 AM Zutphen

m 06 - 26 09 49 92

info@aardewerkenarcheologie.nl

Onderzoek, analyse, reportage, presentatie van aardewerk uit brons- en ijzertijd, Romeinse tijd, vroege en volle middeleeuwen.

Aardewerkonderzoek Wiepking

Drs. Coriene Wiepking

Koningslaan 2

1075 AC Amsterdam

m 06 - 22 61 19 99

corienew@hotmail.com

Onderzoek naar aardewerk van archeologische vindplaatsen en Erfgoed-educatie; advies, waardering, quick-scan, determinatie, analyse & rapportage, ontwikkeling en uitvoering van educatieve projecten.

Aeres Milieu

N.J.W. van der Feest

Postbus 1015

6040 KA Roermond

t 0475 - 320 00 00

m 06 - 17 49 58 67

nico.vd.feest@aeres-milieu.nl

Milieukundig bodemonderzoek, saneringen, asbestonderzoek, infiltratieonderzoek, geluid- en luchtkwaliteit, flora- en faunaonderzoek, externe veiligheid, archeologie (alle onderzoek behalve onderwateronderzoek), specialistisch onderzoek (aardewerk ROM en VME).

Alice Overmeer Scheepsarcheologie

Alice Overmeer

Bitterkruid 43

3824 ND Amersfoort

m 06 - 22 56 73 48

info@scheepsarcheoloog.nl

Advies en onderzoek op het gebied von moritieme orcheologie en scheepsresten.

ArcheoCare

Karin Abelskamp, Johan Langelaar

Herenweg 64-35

3602 AR Maarssen

m 06 - 82 45 37 80, 06 - 46 13 14 84

info@archeocare.nl

Archeo Conservering Advies Restauratie en Educatie. Onderzoek, advies, voorlichting en behandeling van archeologische en cultuurhistorische voorwerpen van alle materialen en alle perioden. Blokbergingen, metaaldetectie, rontgenonderzoek, selectie- en conditiescans, determinaties, eerste hulp, stabilisatie, restauratie, cursussen. GarantieCertificaat.

Archeologisch Bureau Griffioen

Arthur Griffioen

Berkelstraat 54

3522 ER Utrecht

m 06 - 37 27 65 34

info@abgriffioen.nl

Uitwerking van Middeleeuws en Nieuwe tijds aardewerk en inhuur als Senior Archeoloog

Archeologisch Textiel

S.Y. Comis

Planciusplantsoen 10A

2253 TR Voorschoten

t 071 - 576 94 39

archeologisch.textiel@ziggo.nl

Onderzoek van archeologisch textiel en kleding; begeleiding reconstructie van kleding en publicaties.

Archeometaal

Michel Hendriksen

Stoutenburgerweg 6A

3784 VE Terschuur

m 06 - 41 36 34 17

archeometaal@xs4all.nl

Veldwerk, detectie, röntgen, scannen en waardering, determineren, conserveren en restaureren van archeologisch metaal, documenteren van metaal vanaf de Romeinse tijd tot en met de Nieuwe tijd.

BCL Archaeological Support

Joris Aarts | Maaike Groot | Marjolein Haars | Henk Hiddink | Ivo Vossen | Mikko Kriek

R.J.H. Fortuynstraat 125

1019 WK Amsterdam

m 06 - 15 25 39 63, 06 - 24 99 96 00

info@bcl-support.nl

Ondersteuning bij het uitwerken, visualiseren en publiceren van archeologisch onderzoek: vertaling Nederlands-Engels, illustraties en 3D-reconstructies, opmaak en redactie van publicaties, archeologisch tekenwerk, automatisering en GIS, numismatiek.

CHC Consult

Zooarchaeological Consultancy

Chiara Cavallo

Nieuwe Achtergracht 88 B-C

1018 XZ Amsterdam

t 020 - 623 87 15

m 06 - 12 77 24 26

c.cavallo@hetnet.nl

Advies, uitwerken en begeleiden van zoöarcheologisch onderzoek.

CRINA Fysische Antropologie

April Pijpelink

Meester van Goerlestraat 7

5237 JG Den Bosch

m 06 - 83 94 77 98

info@crinafa.com

Onderzoek aangaande menselijk verbrand en onverbrand botmateriaal. Met ruime ervaring zowel als archeoloog als fysisch antropoloog in het veld en met determinatie.

Cuir Connu

S.L. Verspay-Frank

De Wetstraat 47

1501 RH Zaandam

m 06 - 48 33 65 74

info@cuirconnu.nl

Analyse, rapportage en conservering van archeologisch leermateriaal.

De Litholoog

Rob Houkes

Milanenhorst 80

2317 CH Leiden

m 06 - 26 88 34 20

litholoog@gmail.com

Biedt een totaalpakket voor onderzoek naar archeologisch vuursteen en natuursteen, van PvE tot eindrapportage, inclusief digitale artefact-tekeningen. Integrale aanpak.

Econsultancy

Arjan Schutte

Rijksweg Noord 39

6071 KS Swalmen

t 0475 - 50 49 61

schutte@econsultancy.nl

Advisering, bureauonderzoek, booronderzoek, opstellen Programma's van Eisen, proefsleuven, opgraven (ook varianten archeologische begeleidingen) en specialistisch materiaalonderzoek. Compleet pakket diensten; bodem, waterbodem, water & infra, ecologie, milieu en ruimte. Vestigingen: Swalmen, Boxmeer, Doetinchem, Zwolle en Rotterdam.

Elpenbeen

Marloes Rijkelijkhuizen

Leiden

m 06 - 12 09 10 72

info@elpenbeen.nl

Materiaalspecialist in bewerkte dierlijke en natuurlijke materialen; onder andere bot, ivoor, schildpad, parelmoer, schelp, leer, perkament en noten.

Kenaz Consult

Tania Oudemans

Pucklerstr 44

10997 Berlin, Duitsland

t +49 - 30 - 955 92 933

info@kenaz.nl

Chemische analyse van organische resten uit archeologische context. Ook consultancy en educatie over mogelijkheden op het gebied van biomoleculaire archeologie.

Kerament

Aleike van de Venne

Krommerijnder 24

3962 GG Wijk bij Duurstede

t 085 - 877 15 22

m 06 - 19 31 64 23

info@kerament.nl

Onderzoek naar aardewerk van de volle Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd (quick scan, determinatie, analyse, rapportage) en uitwerking van (stadskern)onderzoek.

Leids Archeospecialistisch Bureau

Stichting LAB

Annemieke Verbaas

Van Steenisgebouw, Einsteinweg 2

2333 CC Leiden

t 071 - 527 26 33

info@stichtingLAB.com

Voert archeospecialistisch onderzoek uit in nauwe samenwerking met de Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden. Analyseert steen, vuursteen, menselijk botmateriaal en crematies en voert gebruikssporenanalyse uit op diverse materialen.

Military Legacy

Arjen V.A.J. Bosman

Vrieseplein 1

3311 NK Dordrecht

m 06 - 50 65 34 32

military.legacy@gmail.com

Combinatie van krijgsgeschiedenis en archeologie. Bureauonderzoek en veldwerk, ook advisering, begeleiding, specialistisch onderzoek, determinatie, publicatie en het maken van tentoonstellingen en verfilmingen.

PANSA BV

Dr. Ing. Kees Peterse

Evertsenstraat 29

6512 JL Nijmegen

t 024 - 329 46 44

info@pansa.nl

Wetenschappelijk onderbouwde reconstructies van Romeinse architectuur; bouwhistorisch onderzoek Romeinse periode; bouwkundige detaillering voor reconstructie op ware grootte; reconstructie- en visualisatieconcepten.

RAAP

Marten Verbruggen

Hoofdkantoor: Leeuwenveldseweg 5b

1380 GB Weesp

t 0294 - 49 15 00

raap@raap.nl

Advies- en onderzoeksbureau voor archeologie, cultuurhistorie en erfgoedzorg. Werkt voor overheden, bedrijven en particulieren in Nederland en Vlaanderen in het kader van infrastructuur, ruimtelijke ordening, waterbeheer en natuurontwikkeling. Vier regionale vestigingen. Voert alle facetten van de archeologische monumentenzorg uit: erfgoedbeleid, vooronderzoek, begeleiding, opgraving, beheer en publieksparticipatie. Ook directievoering, detachering en (materiaal)specialisten van vroege prehistorie t/m WO-II-archeologie.

Rubicon Erfgoed

Harry Pape - Luijten

Broekveldseweg 29

6991 XT Rheden

m 06 - 11 70 72 00

rubiconerfgoed@gmail.com

Twee pijlers: archeologie en cultuurhistorie. Vier deelgebieden: 1) Advisering en management, 2) Beleid, 3) Bewustwording, beleving en benutting en 4) Specialistisch aardewerkonderzoek. Rubicon Erfgoed biedt oplossingen op maat.

Salisbury Archeologie b.v.

Danny Gerrets

Vaart z.z. 7a

9401 GE Assen

t 085 - 303 15 40

m 06 - 53 61 09 00

info@salisburybv.nl

Bureauonderzoek, IVO-O, IVO-P, Opgraven, Advisering, Conservering, Restauratie

Thissen Archaeological Ceramics Bureau

Laurens C. Thissen

2e Jan van de Heijdenstraat 86-2

1074 XZ Amsterdam

t 020 - 671 37 67

m 06 - 39 83 11 78

info@tacb-pottery.nl

Analyse van Nederlands prehistorisch aardewerk: technologie, typologie, depositiepatronen, culturele inbedding, illustratie (CS6), rapportage. ook prehistorisch aardewerk uit ZO Europa en Turkije.

Tot op het bot

Constance van der Linde

Kanaalstraat 48 - 2 hoog

1054 XJ Amsterdam

t 020 - 685 51 19

m 06 - 13 13 75 85

constance@totophetbot.com

Het opgraven en onderzoeken van menselijk skeletmateriaal.

Vriens Archeo Flex bv

Uitzend- en detacheringsbureau

Esther Vriens

Rootven 23

5066 ZJ Moergestel

t 013 - 513 28 15

info@vriensarcheo.nl

Werving & selectie, uitzenden en detacheren van o.a. archeologisch personeel, fysisch en (cultuur)historisch geografen, geologen, automatiseringsdeskundigen, beleidsmedewerkers, redacteuren en specialisten. Pay-roll mogelijkheden en arbeidsrechtelijk advies.