BEDRIJVEN OP HET GEBIED VAN


Technische ondersteuning
BCL Archaeological Support

Joris Aarts | Maaike Groot | Marjolein Haars | Henk Hiddink | Ivo Vossen | Mikko Kriek

R.J.H. Fortuynstraat 125

1019 WK Amsterdam

m 06 - 15 25 39 63, 06 - 24 99 96 00

info@bcl-support.nl

Ondersteuning bij het uitwerken, visualiseren en publiceren van archeologisch onderzoek: vertaling Nederlands-Engels, illustraties en 3D-reconstructies, opmaak en redactie van publicaties, archeologisch tekenwerk, automatisering en GIS, numismatiek.

BR-Restauratie

'Die Mvnte'

Ben Rijns

Grootestraat 13

6634 AC Batenburg

m 06 - 25 15 41 72

benrijns@hotmail.com

Restauratie en conservering van archeologische metalen (non-ferro) objecten. Tevens gratis advies en bemiddeling betreffende ferro en niet-metalen objecten. Hiernaast leveren wij ook uiteenlopend digitaal tekenwerk, waaronder 3d-visualisaties.

Centernet Archeologie / PvE-Express

Michiel Huisman

Oosterweg 102a

9724 CM Groningen

t 050 - 820 03 50

m 06 - 25 03 46 86

centernetarcheologie@gmail.com

Advies en ondersteuning (o.a. veldwerk, projectmanagement en uitwerken metaalvondsten); opstellen en toetsen PvE's.

DIOVAE

Konan Pruiksma

Kerkstraat 20

1811 GR Alkmaar

m 06 - 27 29 99 75

info@diovae.nl

Digitale ondersteuning voor ondernemingen in de archeologie en erfgoedsector.

Econsultancy

Arjan Schutte

Rijksweg Noord 39

6071 KS Swalmen

t 0475 - 50 49 61

schutte@econsultancy.nl

Advisering, bureauonderzoek, booronderzoek, opstellen Programma's van Eisen, proefsleuven, opgraven (ook varianten archeologische begeleidingen) en specialistisch materiaalonderzoek. Compleet pakket diensten; bodem, waterbodem, water & infra, ecologie, milieu en ruimte. Vestigingen: Swalmen, Boxmeer, Doetinchem, Zwolle en Rotterdam.

Eelman Maritiem

Hans Eelman

Vliegwiel 18

1792 CS Oudeschild-Texel

m 06 - 53 71 43 64

maritiem@texel.com

Onderzoekt al 30 jaar de op de bodem van de Rede van Texel aanwezige historische scheepsrestanten. Met bijna 100% dekking werden deze in kaart gezet en gemeld bij de RCE. Eelman maritiem begeleidt nader onderzoek op de door haar aangegeven sites.

GAIA Datasupport

Elsbeth Westerman

Huydekoperweg 9A

3701 BP Zeist

m 06 - 41 48 25 08

elsbethwesterman@hotmail.com

Heeft als doel bij te dragen aan archeologie als wetenschap door het bevorderen van beter toegankelijke, beter bevraagbare en completere digitale data. Is gespecialiseerd in het verzorgen van datacontrole-rapporten en meta-info.

GrondTaal Vertaalbureau

Drs. Gerre van der Kleij MA

Heukestraat 6

7201 KB Zutphen

t 0575 - 51 58 66

info@grondtaal.nl

Vertalingen Eng-NL, NL-Eng (dit laatste alleen voor archeologie-gerelateerde publicaties); controle en revisie van bestaande vertalingen; tekstredactie archeologische vakpublicaties.

Military Legacy

Arjen V.A.J. Bosman

Vrieseplein 1

3311 NK Dordrecht

m 06 - 50 65 34 32

military.legacy@gmail.com

Combinatie van krijgsgeschiedenis en archeologie. Bureauonderzoek en veldwerk, ook advisering, begeleiding, specialistisch onderzoek, determinatie, publicatie en het maken van tentoonstellingen en verfilmingen.

Periplus Archeomare BV

B. van Mierlo

Kraanspoor 14

1033 SE Amsterdam

t 020 - 636 78 91

m 06 - 29 03 79 08

b.v.mierlo@periplus.nl

Bureauonderzoek, geofysische ondersteuning, duikinspectie, opgraving.

QLC ArcheoLINK

Willem Schnitger

Bouwen Loenstraat 20a

1135 JC Edam

m 06 290 878 02

willem@archeolink.eu

Archeologisch databeheer. Maker en verkoper van het Archeologische Informatie Systeem ArcheoLINK, het systeem door en voor archeologen en archeologische managers. Sterk in datamanagement van archeologische veld-, vondst- en gegevensverwerking, oude data omzettingen, (GIS)analyses, customized automatiseringsoplossingen, hardware advisering en ondersteuning on site.

RAAP

Marten Verbruggen

Hoofdkantoor: Leeuwenveldseweg 5b

1380 GB Weesp

t 0294 - 49 15 00

raap@raap.nl

Advies- en onderzoeksbureau voor archeologie, cultuurhistorie en erfgoedzorg. Werkt voor overheden, bedrijven en particulieren in Nederland en Vlaanderen in het kader van infrastructuur, ruimtelijke ordening, waterbeheer en natuurontwikkeling. Vier regionale vestigingen. Voert alle facetten van de archeologische monumentenzorg uit: erfgoedbeleid, vooronderzoek, begeleiding, opgraving, beheer en publieksparticipatie. Ook directievoering, detachering en (materiaal)specialisten van vroege prehistorie t/m WO-II-archeologie.

Restaura

Ton Lupak

Raadhuisplein 20

6411 HK Heerlen

t 0452 - 03 10 93

info@restaura.nl

Restauratie en conservering van oudheidkundige voorwerpen; gespecialiseerd in metalen, aardewerk, hout, steen, leer en glas.

Salisbury Archeologie b.v.

Danny Gerrets

Vaart z.z. 7a

9401 GE Assen

t 085 - 303 15 40

m 06 - 53 61 09 00

info@salisburybv.nl

Bureauonderzoek, IVO-O, IVO-P, Opgraven, Advisering, Conservering, Restauratie

Tijdlab

Jeroen Bolhuis

Zutphenseweg 68

7418 AJ Deventer

m 06 - 52 26 47 97

info@tijdlab.nl

Presentatie van archeologie en cultuurhistorie door middel van verschillende presentatietechnieken zoals hologrammen, virtual en augmented reality en web based diensten. Altijd vanuit archeologische en educatieve kijk.

VL-Veldtechniek

Patrick van Luytelaar

Blokpolder 34

5235 TZ 's Hertogenbosch

m 06 - 55 19 10 61

info@vl-veldtechniek.nl

Senior veldtechnicus, kraanmachinist, DIP, OCE, assistent uitvoerder GWE,

Vriens Archeo Flex bv

Uitzend- en detacheringsbureau

Esther Vriens

Rootven 23

5066 ZJ Moergestel

t 013 - 513 28 15

info@vriensarcheo.nl

Werving & selectie, uitzenden en detacheren van o.a. archeologisch personeel, fysisch en (cultuur)historisch geografen, geologen, automatiseringsdeskundigen, beleidsmedewerkers, redacteuren en specialisten. Pay-roll mogelijkheden en arbeidsrechtelijk advies.