BEDRIJVEN OP HET GEBIED VAN


Verkenningen en opgravingen
Aeres Milieu

N.J.W. van der Feest

Postbus 1015

6040 KA Roermond

t 0475 - 320 00 00

m 06 - 17 49 58 67

nico.vd.feest@aeres-milieu.nl

Milieukundig bodemonderzoek, saneringen, asbestonderzoek, infiltratieonderzoek, geluid- en luchtkwaliteit, flora- en faunaonderzoek, externe veiligheid, archeologie (alle onderzoek behalve onderwateronderzoek), specialistisch onderzoek (aardewerk ROM en VME).

ArcheoInzicht

B.P. Tuin

Boekweitstraat 25

9734 AW Groningen

t 050 - 549 49 50

m 06 - 18 79 91 87

info@archeoinzicht.nl

Archeologisch en historisch onderzoek: bureauonderzoek en programma's van eisen, projectplannen, projectleiding, evaluatie en rapportage.

Archeologisch Bureau Griffioen

Arthur Griffioen

Berkelstraat 54

3522 ER Utrecht

m 06 - 37 27 65 34

info@abgriffioen.nl

Uitwerking van Middeleeuws en Nieuwe tijds aardewerk en inhuur als Senior Archeoloog

Archeologisch Onderzoek Leiden bv (Archol)

Einsteinweg 2

2333 CC Leiden

t 071 - 527 33 13

info@archol.nl

Advisering over en uitvoering van archeologisch (voor)onderzoek; wetenschappelijke uitwerking van onderzoeksresultaten en synthese in nauwe samenwerking met specialisten van de Universiteit Leiden.

ArcheoPro

Richard Exaltus | Joep Orbons

St. Jozefstraat 45

6245 LL Eijsden

t 043 - 367 25 86

m 06 - 15 07 13 66

r.exaltus@archeopro.nl; j.orbons@archeopro.nl

Geofysisch onderzoek, bureauonderzoek, Inventariserend Veldonderzoek (IVO karteren en boren), GIS-toepassingen, micromorfologie (slijpplatenonderzoek).

Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed

Jan Wattenberghe

Riemensstraat 9

4543 BW Zaamslag

t 0115 - 85 16 14

m 06 - 13 02 79 00

info@artefact-info.nl

Onderzoeksbureau uit Zeeland dat gelooft in een regionaal georiƫnteerde aanpak. Verzorgt voor overheden, bedrijfsleven en particulieren werkzaamheden als advies, bureauonderzoeken, booronderzoeken, MER studies, programma's van eisen, proefsleuvenonderzoeken en opgravingen.

Bouter Onderzoek en Advies

Drs. Hugo E. Bouter

Goudenregenstaat 71

1326 BL Almere

t 036 - 533 01 56

m 06 - 45 68 04 85

hugo@bouteradvies.eu

Fysisch-geografische en (geo)archeologische bureau- en veldstudies.

Chorus Archeologie

Julia Chorus

Johan Winnubstlaan 29

3533 EA Utrecht

m 06 44 13 00 20

juliachorus@zonnet.nl

Archeologisch bureau- en veldonderzoek, specialisme Romeinse Limes. Wetenschappelijke uitwerking, inhoudelijk advies bij beleid en PvE. Publiekseducatie, advies bij visualisering, (3D)reconstructies en maquettes voor musea en in de openbare ruimte.

Cultura.epc

Drs. A.M.I. van Waveren

Statensingel 135 C

3039 LJ Rotterdam

m 06 - 42 63 90 80

cultura.epc@gmail.com

Advies over en uitvoeren en beoordelen van archeologisch onderzoek.

EARTH Integrated Archaeology B.V.

Eva Kars

Basicweg 19

3821 BR Amersfoort

t 033 - 455 41 27

m 06 - 24 86 41 86

contact@earth-arch.eu

Beschikt over een multidisciplinair team dat advies en uitvoering levert op het gebied van fysieke bescherming, verkennend, karterend en waarderend onderzoek alsmede opgravingen en specialistische uitwerking. Vertaalt en verklaart de betekenis van archeologisch onderzoek voor en aan het publiek.

Econsultancy

Arjan Schutte

Rijksweg Noord 39

6071 KS Swalmen

t 0475 - 50 49 61

schutte@econsultancy.nl

Advisering, bureauonderzoek, booronderzoek, opstellen Programma's van Eisen, proefsleuven, opgraven (ook varianten archeologische begeleidingen) en specialistisch materiaalonderzoek. Compleet pakket diensten; bodem, waterbodem, water & infra, ecologie, milieu en ruimte. Vestigingen: Swalmen, Boxmeer, Doetinchem, Zwolle en Rotterdam.

Greenhouse Advies BV

Paula Fijma

Huismanstraat 6

6851 GT Huissen

t 026 - 202 06 06

m 06 - 29 08 78 02

paula@greenhouse-advies.nl

Archeologisch projectmanagement en advies inzake beleid, archeologisch onderzoek en beheer en behoud van archeologische waarden.

Military Legacy

Arjen V.A.J. Bosman

Vrieseplein 1

3311 NK Dordrecht

m 06 - 50 65 34 32

military.legacy@gmail.com

Combinatie van krijgsgeschiedenis en archeologie. Bureauonderzoek en veldwerk, ook advisering, begeleiding, specialistisch onderzoek, determinatie, publicatie en het maken van tentoonstellingen en verfilmingen.

MUG Ingenieursbureau

Miranda de Wit

Postbus 136

9350 AC Leek

t 0594 - 55 24 20

m 06 - 11 03 97 37

mdewit@mug.nl

Archeologisch advies, bureau- en booronderzoek, begeleiding, proefsleuvenonderzoek en definitieve opgravingen. Tevens archeobotanisch onderzoek en uitvoering van archeologisch onderzoek gecombineerd met milieukundig onderzoek/saneringen.

RAAP

Marten Verbruggen

Hoofdkantoor: Leeuwenveldseweg 5b

1380 GB Weesp

t 0294 - 49 15 00

raap@raap.nl

Advies- en onderzoeksbureau voor archeologie, cultuurhistorie en erfgoedzorg. Werkt voor overheden, bedrijven en particulieren in Nederland en Vlaanderen in het kader van infrastructuur, ruimtelijke ordening, waterbeheer en natuurontwikkeling. Vier regionale vestigingen. Voert alle facetten van de archeologische monumentenzorg uit: erfgoedbeleid, vooronderzoek, begeleiding, opgraving, beheer en publieksparticipatie. Ook directievoering, detachering en (materiaal)specialisten van vroege prehistorie t/m WO-II-archeologie.

Salisbury Archeologie b.v.

Danny Gerrets

Vaart z.z. 7a

9401 GE Assen

t 085 - 303 15 40

m 06 - 53 61 09 00

info@salisburybv.nl

Bureauonderzoek, IVO-O, IVO-P, Opgraven, Advisering, Conservering, Restauratie

Terra-Archeologie

Channa Cohen Stuart

Lindeboom 45

4101 WG Culemborg

t 0345 - 51 83 09

m 06 - 45 05 99 16

info@terra-archeologie.nl

Advisering aan gemeenten, uitleen senior t.b.v. opgravingen bij derden. Specialist kookpotten.

Vestigia bv

Archeologie & Cultuurhistorie

Wilfried Hessing | Karen Waugh

Spoorstraat 5

3811 MN Amersfoort

t 033 - 277 92 00

info@vestigia.nl

Verzorgt archeologisch en cultuurhistorisch advies en onderzoek. Ondersteuning bij de ontwikkeling van lokaal en regionaal erfgoedbeleid zoals archeologische en cultuurhistorische waardenkaarten, onderzoekagenda's, research voor beleid en GIS-applicaties. Vergunning voor het uitvoeren van KNA-conform prospectie- en opgravingsonderzoek.

VL-Veldtechniek

Patrick van Luytelaar

Blokpolder 34

5235 TZ 's Hertogenbosch

m 06 - 55 19 10 61

info@vl-veldtechniek.nl

Senior veldtechnicus, kraanmachinist, DIP, OCE, assistent uitvoerder GWE,

Vriens Archeo Flex bv

Uitzend- en detacheringsbureau

Esther Vriens

Rootven 23

5066 ZJ Moergestel

t 013 - 513 28 15

info@vriensarcheo.nl

Werving & selectie, uitzenden en detacheren van o.a. archeologisch personeel, fysisch en (cultuur)historisch geografen, geologen, automatiseringsdeskundigen, beleidsmedewerkers, redacteuren en specialisten. Pay-roll mogelijkheden en arbeidsrechtelijk advies.

VUhbs archeologie

J.A. Mes

De Boelelaan 1105

1081 HV Amsterdam

t 020 - 598 65 16

info@vuhbs.nl

Archeologische dienstverlening; het zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende archeologische werkzaamheden, van bureauonderzoek tot opgraving, inclusief het management van opgravingen en advies.