Skip to content

Bent u ondernemer in de archeologie?
VOiA maakt zich sterk voor grote en kleine bedrijven in het werkveld.

Mede-ondernemers ontmoeten bij evenementen, workshops, netwerkbijeenkomsten, cursussen en vergaderingen

VOiA, ondernemende archeologen

De VOiA behartigt de belangen van ongeveer 80 bedrijven uit alle geledingen van de archeologie, van advisering en opgraving tot en met specialistisch onderzoek en presentatie. Verreweg de meeste archeologische ondernemers die Nederland als hun werkterrein hebben, zijn aangesloten bij de VOiA.

De VOiA is een belangrijke speler in het Nederlandse archeologisch bestel en onderhoudt contacten met de andere medespelers. Wij werken mee aan de bevordering van een gezonde private archeologische sector in een open, evenwichtige markt.

Binnen de kaders van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij als branche hebben voor het Nederlands erfgoed is het ondernemersbelang het centrale uitgangspunt voor het beleid en de activiteiten van de vereniging. Gezond archeologisch ondernemerschap staat in onze ogen aan de basis van verantwoorde erfgoedzorg.

De leden van de VOiA zijn gehouden aan de gedragscode.

VOiA_3_logo

Login:

Volg VOiA op

Agenda

  • Dec 2022

    laatste ALV van dit jaar

    De laatste algemene ledenvergadering (ALV) van 2022 vindt online plaats via Zoom op donderdag 15 december van 15.00-17.00. Agenda en stukken worden de week ervoor toegezonden.

     

Voor opdrachtgevers

In de VOiA-ledenlijst staan de contactgegevens van alle leden alsmede (indien van toepassing) een link naar de eigen website van het betreffende bedrijf. Daarnaast zijn de bij de VOiA aangesloten leden, op basis van de hoofdactiviteiten van het betreffende bedrijf, ondergebracht in een of meerdere categorieën. Om uw keuze voor een bepaald bedrijf te vergemakkelijken, treft u in deze lijst per bedrijf een korte omschrijving aan.

Bestuur

Hans

Hans Koopmanschap
(Antea Group),
– voorzitter –

jwoudhof

Jan-Willem Oudhof
(Buro de Brug),
– penningmeester –

Thomas

Thomas Verhoeven
(Tijdlab),
– secretaris –

karin-832-gezicht-1000x1000

Karin Abelskamp
(Vesta),
– algemeen bestuurslid –

Mission Statement

Archeologisch ondernemerschap is van vitaal belang voor een zorgvuldige en maatschappelijk juiste omgang met het erfgoed van Nederland.

Visie en missie

Sinds de implementatie van het Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving is de archeologische monumentenzorg niet meer de verantwoordelijkheid van één partij, het rijk, maar ook van gemeenten, provincies, universiteiten, initiatiefnemers van (bouw)projecten en het archeologisch bedrijfsleven. De VOiA ziet zichzelf als een verbindende en daarmee cruciale schakel tussen deze partners.

Archeologisch ondernemerschap verbindt de eisen van de overheid met de wensen van de initiatiefnemers in vele bouwprojecten, op een innovatieve en vraaggestuurde manier. Daarnaast maakt de VOiA samen met de academische instituten deel uit van de kennisinfrastructuur van de Nederlandse archeologie en levert hiermee een bijdrage aan de beeldvorming van het verleden. Op deze wijze werkt de VOiA, in samenwerking met haar partners, aan een betere omgang met het erfgoed van Nederland.

Om haar rol goed te kunnen invullen ijvert de VOiA voor een gezond ondernemers­klimaat, hoogwaardige dienstverlening en verbreding van het draagvlak voor archeologische monumentenzorg.

Bij de oprichting van de vereniging in 2001 is een visie-en missiedocument opgesteld waarin de voorgeschiedenis, de uitgangspunten en de doelstellingen van de VOiA zijn verwoord.
Medio 2005 heeft een koerswijziging plaatsgevonden, deze is vastgelegd in Blauwdruk Opwaartse Wegen, VOiA nieuwe stijl.
In 2010 is dit koersdocument herijkt en een nieuwe lijn uitgezet in Koers 2011-2015.

Contact

Vereniging van Ondernemers in Archeologie
p/a Binnenkadijk 372
1018 AZ Amsterdam
info@voia.nl

Officemanager

Carla Jansen
06 55 30 50 88
info@voia.nl