Skip to content

VOiA, ondernemende archeologen

De VOiA behartigt de belangen van ongeveer 80 bedrijven uit alle geledingen van de archeologie.

Voor opdrachtgevers

De VOiA-ledenlijst biedt contactgegevens van alle aangesloten leden, met inclusief een link naar hun eigen website (indien van toepassing). Leden zijn gerubriceerd op basis van hun hoofdactiviteiten, waardoor het gemakkelijker is om een bedrijf te kiezen. De lijst bevat ook een korte beschrijving van elk bedrijf, om u te helpen bij het maken van een keuze

Link
Meer weten?

Meer weten?

Technische ondersteuning

Link
Meer weten?

Meer weten?

Opgraving en verkenning

Link
Meer weten?

Meer weten?

Publiek en presentatie

Link
Meer weten?

Meer weten?

Specialistisch onderzoek

Link
Meer weten?

Meer weten?

Advies en beleid

VOiA_3_logo

Verreweg de meeste archeologische ondernemers die Nederland als hun werkterrein hebben, zijn aangesloten bij de VOiA.

De VOiA is een belangrijke speler in het Nederlandse archeologisch bestel en onderhoudt contacten met de andere medespelers. Wij werken mee aan de bevordering van een gezonde private archeologische sector in een open, evenwichtige markt.

Binnen de kaders van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij als branche hebben voor het Nederlands erfgoed is het ondernemersbelang het centrale uitgangspunt voor het beleid en de activiteiten van de vereniging. Gezond archeologisch ondernemerschap staat in onze ogen aan de basis van verantwoorde erfgoedzorg.

De leden van de VOiA zijn gehouden aan de gedragscode.

Login:

Agenda

Zet de ALV’s van 2024 direct in je agenda:   VOiA ALV 2 | VOiA ALV 3 + Symposium | VOiA ALV 4
(LET OP: definitieve datums kunnen afwijken)

 • 15 tot 22 september

  The RCRF or Fautores

 • 19 september

  ALV 3 + inspiratiemiddag #durftevragen

 • 14 en 15 november

  Reuvensdagen

 • 28 november

  ALV 4

Archeologisch ondernemerschap is van vitaal belang voor een zorgvuldige en maatschappelijk juiste omgang met het erfgoed van Nederland.

Leden

Contact

Vereniging van Ondernemers in Archeologie
p/a Netwerk 53
1446WS Purmerend
info@voia.nl