Skip to content
VOiA-icoon-3

Publiek en presentatie

Erfgoed presenteren. Hoe doe je dat eigenlijk? Hoe zorg je ervoor dat je jouw verhaal, visie of idee duidelijk en enthousiast overbrengt op het publiek? Iedereen die wel eens presenteert, weet dat de vorm en inhoud van je verhaal voortdurend in evenwicht moeten zijn. Je hebt vaak volop ideeën, maar weet niet goed hoe deze uitgewerkt of aangepakt moeten worden. Archeologisch erfgoed toegankelijk en begrijpelijk maken is een van de doelstellingen van het Verdrag van Malta, dat Nederland in 1992 ondertekende. Door publieksgerichte initiatieven kunnen bewoners en bezoekers kennisnemen van het verleden, om de hoek of in hun streek. Dat waarderen ze doorgaans zeer. Ook kan zo’n initiatief veel publiciteit en goede PR voor een project opleveren. Bent u op zoek naar een partij om u hierbij te helpen? Ons ledenbestand kent een diversiteit aan geschikte partijen. U vindt ze hieronder:
archeologisch-presentatie

Leden in deze categorie

Link
Meer weten?

Meer weten?

Technische ondersteuning

Link
Meer weten?

Meer weten?

Opgraving en verkenning

Link
Meer weten?

Meer weten?

Specialistisch onderzoek

Link
Meer weten?

Meer weten?

Advies en beleid